αβδεηθξμλ希腊字母怎么读(αβδεηθξμλ希腊字母读音)

体育百科 2022-06-24 0

αβδεηθξμλ希腊字母怎么读,αβδεηθξμλ希腊字母读音

这段时间有些小伙伴咨询有关αβδεηθξμλ希腊字母怎么读的问题,于是小编阐述小伙伴带来了条有关αβδεηθξμλ希腊字母怎么读αβδεηθξμλ希腊字母读音的相关详解。

αβδεηθξμλ希腊字母怎么读

α(阿而法)β(贝塔)γ(伽马)δ(德尔塔)ε(艾普西龙)

ζ(截塔)η(艾塔)θ(西塔)ι约塔)κ(卡帕)λ(兰姆达)

μ(米尤)ν(纽)ξ(可系)ο(奥密克戎)π(派)ρ(若)

σ(西格马)τ(套)υ(英文或拉丁字母)φ(斐)χ(喜)

ψ(普西))ω(欧米伽)

希腊字母是希腊语所使用的字母,也广泛使用于数学、物理、生物、化学、天文等学科。希腊字母跟英文字母、俄文字母类似,只是符号不同,标音的性质是一样的。希腊字母是世界上最早有元音的字母。俄语、乌克兰语等使用的西里尔字母和格鲁吉亚语字母都是由希腊字母发展而来,学过俄文的人使用希腊字母会觉得似曾相识。

中文名:希腊字母

外文名:TheGreeks(英文)

世界地位:世界上最早包含元音的字母

使用对象:(古、今)希腊文、希腊语

相似字母:西里尔字母、拉丁字母等

异同:符号不同,标音性质相同

母书写系统:原始迦南字母、腓尼基字母

子书写系统:西里尔、古意大利、拉丁字母等

αβδεηθξμλ希腊字母怎么读?

α(阿而法)β(贝塔)γ(伽马)δ(德尔塔)ε(艾普西龙)

ζ(截塔)η(艾塔)θ(西塔)ι约塔)κ(卡帕)λ(兰姆达)

μ(米尤)ν(纽)ξ(可系)ο(奥密克戎)π(派)ρ(若)

σ(西格马)τ(套)υ(英文或拉丁字母)φ(斐)χ(喜)

ψ(普西))ω(欧米伽)

希腊字母与拉丁字母、西里尔字母类似,为全音素文字。希腊字母是世界上最早拥有表示元音音位的字母的书写系统。俄语、乌克兰语等使用的西里尔字母和格鲁吉亚语字母都是由希腊字母发展而来,学过俄语的人使用希腊字母会觉得似曾相识。

希腊语中一些与希腊字母有关的词汇进入到了许多语言,如Delta(三角洲)这个词汇就来自希腊字母Δ的名称“delta”,因为Δ的形状是三角形。

参考资料来源:百度百科希腊字母

文章说明

本文地址:https://www.shhaoliangbj.com/baike/50.html

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。